Chi tiết tiện ích ngoại khu

THCS Đô thị Việt Hưng

THCS Đô thị Việt Hưng - Lô TH 03 - Khu Đô Thị Việt Hưng - Quận Long Biên - TP. Hà Nội

Thông tin
Từ lớp 6 - lớp 9
Địa chỉ
THCS Đô thị Việt Hưng - Lô TH 03 - Khu Đô Thị Việt Hưng - Quận Long Biên - TP. Hà Nội
Liên hệ

Bản đồ
Hình ảnh