Chi tiết tiện ích ngoại khu

Trường Đại Học Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Trường Đại Học Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 456 Minh Khai - Vĩnh Phú - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Thông tin
Định hướng nghề nghiệp ứng dụng, đào tạo cử nhân và kỹ sư thực hành hệ chính quy 4 năm
Địa chỉ
Trường Đại Học Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 456 Minh Khai - Vĩnh Phú - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Liên hệ

Bản đồ
Hình ảnh