Chi tiết tiện ích ngoại khu

Chợ Xanh Định Công

Chợ Xanh Định Công - Trần Nguyên Đán - KĐT Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

Thông tin
Mở từ 5h30 - 20h00
Địa chỉ
Chợ Xanh Định Công - Trần Nguyên Đán - KĐT Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
Liên hệ

Bản đồ
Hình ảnh