Chi tiết tiện ích ngoại khu

THCS Đại Kim

THCS Đại Kim - Km Số 2 – Đường Kim Giang – Phường Đại Kim – Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin
Từ lớp 6 - lớp 9
Địa chỉ
THCS Đại Kim - Km Số 2 – Đường Kim Giang – Phường Đại Kim – Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Liên hệ

Bản đồ
Hình ảnh