Chi tiết tiện ích ngoại khu

Trường tiểu học Trần Thị Bưởi

Trường tiểu học Trần Thị Bưởi - 16 - Đường số 12 - Phước Long B - Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin
Trường học ở Hồ Chí Minh
Địa chỉ
Trường tiểu học Trần Thị Bưởi - 16 - Đường số 12 - Phước Long B - Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh
Liên hệ

Bản đồ
Hình ảnh