Chi tiết tiện ích ngoại khu

Trường tiểu học Bình Trưng Đông

Trường tiểu học Bình Trưng Đông - 12 Đường Nguyễn Duy Trinh - Khu Phố 4 - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin
Đào tạo học sinh tiểu học
Địa chỉ
Trường tiểu học Bình Trưng Đông - 12 Đường Nguyễn Duy Trinh - Khu Phố 4 - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Liên hệ

Bản đồ
Hình ảnh