Chi tiết tiện ích ngoại khu

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại -106A Đại lộ 3 - P.Phước Bình - Q9 - Tp Hồ Chí Minh

Thông tin
Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực từ bậc cao đẳng trở xuống. Trường trực thuộc Bộ Công thương được thành lập theo quyết định số 48/TTg ngày 24/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 0883/BTM-QĐ ngày 07/03/1997 của Bộ Thương mại.Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực từ bậc cao đẳng trở xuống. Trường trực thuộc Bộ Công thương được thành lập theo quyết định số 48/TTg ngày 24/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 0883/BTM-QĐ ngày 07/03/1997 của Bộ Thương mại.
Địa chỉ
Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại -106A Đại lộ 3 - P.Phước Bình - Q9 - Tp Hồ Chí Minh
Liên hệ

Bản đồ
Hình ảnh