Chi tiết tiện ích ngoại khu

Trường Cao Đẳng Công Thương Tp.HCM

Trường Cao Đẳng Công Thương Tp.HCM - 20 Tăng Nhơn Phú - P.Phước long B - Q.9 - Tp Hồ Chí Minh

Thông tin
Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh là một trường Cao đẳng công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Trường được thành lập năm 1976 với tên gọi Trường Kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc Bộ Công nghiệp Nhẹ, tính đến thời điểm hiện tại trường đã mang bốn cái tên khác nhauTrường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh là một trường Cao đẳng công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Trường được thành lập năm 1976 với tên gọi Trường Kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc Bộ Công nghiệp Nhẹ, tính đến thời điểm hiện tại trường đã mang bốn cái tên khác nhau
Địa chỉ
Trường Cao Đẳng Công Thương Tp.HCM - 20 Tăng Nhơn Phú - P.Phước long B - Q.9 - Tp Hồ Chí Minh
Liên hệ

Bản đồ
Hình ảnh