Chi tiết tiện ích ngoại khu

Học Viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông Tp.HCM

Học Viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông Tp.HCM - 97 Đường Man Thiện - Hiệp Phú - Quận 9 - Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin
Được dịch từ tiếng Anh-Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thành phố Hồ Chí Minh là một học viện giống như trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Học viện tọa lạc tại số 11, đường Nguyễn Đình Chiêu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.Được dịch từ tiếng Anh-Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thành phố Hồ Chí Minh là một học viện giống như trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Học viện tọa lạc tại số 11, đường Nguyễn Đình Chiêu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ
Học Viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông Tp.HCM - 97 Đường Man Thiện - Hiệp Phú - Quận 9 - Thành Phố Hồ Chí Minh
Liên hệ

Bản đồ
Hình ảnh