Chi tiết tiện ích ngoại khu

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Banh

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Banh - 7/9A KHU PHỐ 5 – Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin
Đào tạo học sinh tiểu học
Địa chỉ
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Banh - 7/9A KHU PHỐ 5 – Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Liên hệ

Bản đồ
Hình ảnh