Chi tiết tiện ích ngoại khu

Trường THCS Đặng Tấn Tài

Trường THCS Đặng Tấn Tài - Số 128 - Phước Long A - Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin
Từ lớp 6 - lớp 9
Địa chỉ
Trường THCS Đặng Tấn Tài - Số 128 - Phước Long A - Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh
Liên hệ

Bản đồ
Hình ảnh