Chi tiết tiện ích ngoại khu

Trường Đại Học CNTT TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại Học CNTT TP. Hồ Chí Minh - Khu phố 6 - P.Linh Trung - Q.Thủ Đức - Tp.Hồ Chí Minh.

Thông tin
Trường Đại học CNTT  là trường thành viên của Đại học Quốc gia TP. HCM được thành lập  ngày 08/06/2006 trên cơ sở Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin. Đây là trường đại học chuyên ngành với thế mạnh thương hiệu về đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam. Trường Đại học CNTT  là trường thành viên của Đại học Quốc gia TP. HCM được thành lập  ngày 08/06/2006 trên cơ sở Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin. Đây là trường đại học chuyên ngành với thế mạnh thương hiệu về đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam. 
Địa chỉ
Trường Đại Học CNTT TP. Hồ Chí Minh - Khu phố 6 - P.Linh Trung - Q.Thủ Đức - Tp.Hồ Chí Minh.
Liên hệ

Bản đồ
Hình ảnh