Chi tiết tiện ích ngoại khu

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM - Song Hành - khu phố 6 - Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học công lập đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông được thành lập theo Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 8/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ
Địa chỉ
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM - Song Hành - khu phố 6 - Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Liên hệ

Bản đồ
Hình ảnh