Chi tiết tiện ích ngoại khu

Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Linh Trung - Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin
Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành tại Việt Nam, chuyên đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường được thành lập trên cơ sở Trường Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc được thành lập từ năm 1955
Địa chỉ
Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh - Phường Linh Trung - Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Liên hệ

Bản đồ
Hình ảnh