Chi tiết tiện ích ngoại khu

Chợ Bản

Chợ Bản - 6 Cầu Đất - Chương Dương Độ - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Thông tin
Mở từ 7h00 - 22h00
Địa chỉ
Chợ Bản - 6 Cầu Đất - Chương Dương Độ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Liên hệ

Bản đồ
Hình ảnh