Chi tiết tiện ích ngoại khu

THCS Trưng Nhị

THCS Trưng Nhị - 30 Hương Viên - Đồng Nhân - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Thông tin
Đào tạo học sinh cấp THCS
Địa chỉ
THCS Trưng Nhị - 30 Hương Viên - Đồng Nhân - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Liên hệ

Bản đồ
Hình ảnh